Ruch rozwijający W.Sherbone

Metoda Ruchu Rozwijającego jest wszechstronna w swoim oddziaływaniu. Za pomocą ruchu wpływa na sferę poznawczą, motoryczną, emocjonalną i społeczną. Jest to szereg ćwiczeń prowadzących do poznania własnego ciała, kształtujących związek jednostki z otoczeniem, prowadzących do wytworzenia się relacji z drugim człowiekiem, współdziałania w grupie i możliwości zaspokojenia naturalnej potrzeby ruchu.

Kontakt z nami

ul. Łąki 2a, 05-870 Błonie

Przewiń na górę