Zajęcia edukacyjne

                                                                            Pracujemy bez podręczników i pakietów, a nasz program edukacyjny jest szyty na miarę dziecka.                                                                                                                                  Łączymy w sobie nowatorskie podejście do edukacji, jednocześnie realizując podstawę programową.        

Zajęcia matematyczne

Dzieci mają w sobie ogromny potencjał, a my tworzymy odpowiednie warunki do wspomagania rozwoju wrodzonych zdolności. Dla malucha cały świat może być matematyką, wystarczy odpowiednio mu to pokazać. Zgodnie z tą ideą, w naszym przedszkolu zajęcia z matematyki prowadzimy już od najmłodszej grupy „Groszków”.


W Przedszkolu Kolumbus Junior edukacja matematyczna to intensywny rozwój myślenia, oparty na kształtowaniu kompetencji matematycznych. Nauka przez zabawę opiera się na osobistych doświadczeniach dzieci, dzięki którym kształtują pojęcia i umiejętności matematyczne.


Podczas zajęć ćwiczymy klasyfikację, rytmy, orientację w przestrzeni, miary, geometrię, liczenie, rachowanie i myślenie przyczynowo- skutkowe.

Zajęcia kształtujące

Zajęcia kształtujące łączą w sobie edukację polonistyczno – przyrodniczą oraz pozwalają na zdobywanie kompetencji emocjonalno – społecznych:

  • przygotowanie do nauki pisania oraz czytania;
  • wiedza ogólna o świecie;
  • trening asertywności,  samodzielności i poczucia własnej sprawczości, współpracy z rówieśnikami, umiejętności własnej autoprezentacji, komunikacji werbalnej oraz empatii;
  • planowanie, wykonanie, analizę, modyfikowanie, podsumowywanie i wnioskowanie.

Podczas zajęć dzieci samodzielnie tworzą książkę edukacyjną. Podsumowaniem pracy jest krótka refleksja na temat zdobytej wiedzy i umiejętności.

Języki: angielski i hiszpański

Naukę języków obcych warto zacząć jak najwcześniej. Zajęcia językowe prowadzone przez lektora odbywają się każdego dnia.

Poprzez piosenki, gry i zabawy dzieci uczą się podstawowego słownictwa i rozwijają rozumienie ze słuchu. Codzienny kontakt z językiem pozwala na nabywanie kompetencji językowych w praktyce. 

W ramach rozwijania otwartości na języki dzieci dodatkowo osłuchują się z językiem niemieckim i rosyjskim. 

Kontakt z nami

ul. Łąki 2a, 05-870 Błonie

Przewiń na górę