Otwarci na języki

Rozbudzanie świadomości językowej/otwarcie na języki to pierwotnie angielska koncepcja adresowana do dzieci w wieku przedszkolnym, mająca na celu otwarcie ich na wielojęzyczność i przygotowanie w przyszłości do efektywnego uczenia się większej liczby języków. Jej zasadniczym celem jest ukazanie różnorodności językowej współczesnej Europy i świata oraz zachęcenie dzieci do jej odkrywania i fascynowania się nią. Zajęcia prowadzone według tej koncepcji obejmują naukę podstawowych zwrotów komunikacyjnych w różnych językach obcych oraz solidny trening słuchu fonematycznego, który przyda się w dalszej edukacji językowej dziecka. Dzieci zapoznają się z głoskami i wyrazami występującymi w różnych językach. Doświadczają istniejących między nimi podobieństw i różnic. Przy okazji odkrywania różnorodności językowej, dzieci oswajają się z różnorodnością kulturową, która przedstawiana jest im jako potencjał rozwojowy współczesnego świata. Dzieci uczą się szacunku wobec innych kultur oraz współpracy z dziećmi z innych kręgów językowych i kulturowych.

Wprowadzenie koncepcji rozbudzania świadomości językowej/otwarcia na języki:

Otworzy dzieci na różnorodność językową i kulturową

Przygotuje do stawania się osobą wielojęzyczną

Dzięki treningowi słuchu fonematycznego uwrażliwi na różnorodność fonologiczną języków (ułatwi to dzieciom w przyszłości prawidłowe wymawianie głosek niewystępujących w języku polskim)

Kontakt z nami

ul. Łąki 2a, 05-870 Błonie

Przewiń na górę